Επιλέξτε Γλώσσα: Greek Version English Version German Version - Under Construction French Version
 
 

ΣΤΟΧΟΙ

1. Η συγκέντρωση, η συντήρηση και η προβολή των τοπικών λαογραφικών αντικειμένων.
2. Η υποστήριξη και η διατήρηση των τοπικών και χειρονακτικών τεχνών καθώς επίσης και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων από διάφορους χώρους π.χ Ζωγραφική, μουσική, χορός.
3. Η διατήρηση εθίμων και η μετάδοσή τους σε νεότερες γενιές π.χ κλήδονας, έθιμα γάμου, γιορτή του Πάσχα.
4. Η φιλοξενία του ημεδαπού αλλά και αλλοδαπού τουρίστα ο οποίος θα έχει το ενδιαφέρον να παρακολουθήσει αλλά και να μάθει τις τέχνες ή ακόμα και να έρθει σε επαφή με τον παραδοσιακό τρόπο ζωής.
5. Η διατήρηση της κρητικής κουζίνας η προώθηση τοπικών εδεσμάτων.
6. Η διοργάνωση εκδηλώσεων για την παρουσίαση της δημιουργικής δουλειάς διαφόρων καλλιτεχνών. Π.χ εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής, μουσικές βραδιές.
7. Η διοργάνωση εκδηλώσεων με ευρύτερο κοινωνικό χαρακτήρα όπως π.χ τελετές γάμων και βαπτίσεων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ «ΑΡΟΛΙΘΟΣ»

Η πολιτική ποιότητας της εταιρείας, συνίσταται κατ’ αρχήν στην πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών αναφορικά με την ασφάλεια των προσφερόμενων προϊόντων στους χώρους παράθεσης της μονάδας.

Για το σκοπό αυτό επιλέγουμε με αίσθημα ευθύνης τους προμηθευτές μας, φροντίζουμε οι συνθήκες παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς των προϊόντων να είναι σύμφωνες με την διεθνή πρακτική, επενδύουμε στην ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού μας, ενώ παράλληλα αναπτύξαμε και σύστημα HACCP σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22000 που περιλαμβάνει τις δραστηριότητες από την παραλαβή των α΄ υλών μέχρι και τη διάθεση των προϊόντων μας στο εστιατόριο.

Όλοι εμείς η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της εταιρείας, επειδή πιστεύουμε στη συνεχή βελτίωση, δεσμευόμαστε στους ακόλουθους στόχους:

  1. την πιστή εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων κατά ISO 22000
  2. τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και όλοι να γνωρίζουν ό,τι αφορά στην ασφάλεια των τροφίμων
  3. τη διαρκή βελτίωση των πρακτικών μας
  4. τη διατήρηση των διαύλων επικοινωνίας που έχουμε δημιουργήσει με τους προμηθευτές και τους πελάτες μας
  5. την εξασφάλιση όλων των αναγκαίων πόρων για τη διατήρηση και επικαιροποίηση του συστήματος και τη βελτίωση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και περιβάλλοντος εργασίας
  6. την παρακολούθηση όλων των δεικτών που έχουν τεθεί και σχετίζονται με την ασφάλεια των παρεχόμενων προϊόντων
  7. τη δέσμευση για τη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές διατάξεις και με τις διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις των πελατών για την ασφάλεια και ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων.

Όλα αυτά πιστεύουμε ότι έχουν ως αποτέλεσμα όχι μόνον την καλύτερη δυνατή εικόνα της επιχείρησης στην αγορά, αλλά και ένα αίσθημα υπερηφάνειας και ικανοποίησης για όλους εμάς, Διοίκηση και εργαζόμενους, που εργαζόμαστε για την πρόοδο της Παραδοσιακές Τουριστικές Επιχειρήσεις ΑΕ «ΑΡΟΛΙΘΟΣ».