Επιλέξτε Γλώσσα: Greek Version English Version German Version - Under Construction French Version
 
 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Στα άμεσα σχέδια προς υλοποίηση έχει δοθεί προτεραιότητα στην αναβάθμιση των υπηρεσιών:

  • με σταδιακές αναβαθμίσεις των λειτουργικών χώρων της ταβέρνας και του ξενοδοχείου.


  • με τον προσανατολισμό μας στον παράγοντα άνθρωπο ως πελάτη, ως συνεργάτη και ως εργαζόμενο


  • με τον σχεδιασμό και την παροχή νέων υπηρεσιών με γνώμονα πάντα την παράδοση και τον πολιτισμό, οι οποίες θα εμπλουτίσουν και θα αναβαθμίσουν τις υπάρχουσες.