Επιλέξτε Γλώσσα: Greek Version English Version German Version - Under Construction French Version
 
 

ΕΡΕΥΝΑ

Στον τομέα αυτό το Μουσείο αναθέτει σε συνεργάτες του την διεξαγωγή έρευνας σχετικά με κάποιο συγκεκριμένο θέμα που σχετίζεται είτε με τις λαϊκές τέχνες είτε με την αγροτική ζωή.

Ο μελετητής εκπονεί μια έρευνα από τις πηγές που διαθέτει η βιβλιοθήκη του Μουσείου.

Ο τομέας αυτός επίσης συλλέγει βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, άρθρα, οπτικό και ακουστικό υλικό χρήσιμο για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης.

Το υλικό αυτό είναι διαθέσιμο για δανεισμό σε κάθε ενδιαφερόμενο είτε είναι απλός μελετητής της κρητικής λαογραφίας, είτε σπουδαστής.