Επιλέξτε Γλώσσα: Greek Version English Version German Version - Under Construction French Version
 
 
1o Παραδοσιακό Σπίτι
1o Παραδοσιακό Σπίτι

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΠΙΤΙΑ

Ένα πάρα πολύ σπουδαίο κομμάτι των λαογραφικών τμημάτων του Αρόλιθου είναι τα δύο παραδοσιακά σπίτια τα οποία αναπαριστούν αγροτικές κατοικίες του 19ου αιώνα. Η αρχιτεκτονική και η διακόσμηση τους παραπέμπουν σε σπίτια που θα μπορούσε να συναντήσει κανείς σε ορεινές περιοχές της Κρήτης.

Στο πρώτο σπίτι αναγνωρίζουμε τα βασικά χαρακτηριστικά ενός αγροτικού σπιτιού. Όλο το σπίτι είναι πετρόχτιστο, υπάρχουν μόνο δύο κάμερες οι οποίες νοητά χωρίζονται σε επιμέρους δωμάτια όπου εξελίσσονται διαφορετικές δράσεις. Π.χ στην πρώτη κάμαρα υπάρχει ο αργαλειός, ο καναπές (υποτυπώδες σαλόνι) και η κουζίνα.

Δίπλα υπάρχει το πατητήρι που γίνεται και κρεβάτι, ο οντάς για τα παιδιά, το κατώγι, και η φάτνη για τα ζώα. Στο σπίτι υπάρχει το τζάκι, ο σταμνοστάτης, τα πιθάρια του λαδιού και των σιτηρών, οι κασέλες για τα προικιά, τα αγροτικά εργαλεία και άλλα αντικείμενα που διακοσμούν το χώρο.

1o Παραδοσιακό Σπίτι 1o Παραδοσιακό Σπίτι 1o Παραδοσιακό Σπίτι 1o Παραδοσιακό Σπίτι
1o Παραδοσιακό Σπίτι 1o Παραδοσιακό Σπίτι 1o Παραδοσιακό Σπίτι 1o Παραδοσιακό Σπίτι

Το άλλο σπίτι θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η κατοικία του προύχοντα του χωριού. Οι τοίχοι του είναι σοβαντισμένοι, δεν υπάρχει καθόλου εντός του σπιτιού γωνία για τα ζώα ή αποθήκη.

Το κρεβάτι είναι ξύλινο ενώ έχουν κάνει την εμφάνισή τους οι φωτογραφίες και τα πιο λινά υφάσματα που διακοσμούν τους τοίχους και αποτελούν δείγμα αρχοντιάς.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της αρχιτεκτονικής των σπιτιών είναι η καμάρα στο μέσο του σπιτιού που χωρίζει και οριοθετεί το πόρτεγο από την κρεβατοκάμαρα και την κουζίνα. Το πόρτεγο είναι το σημερινό σαλόνι.

Τα δύο αυτά σπίτια χρησιμοποιούνται από το Μουσείο ως χώροι επισκέψιμοι, εκθεσιακοί αλλά επίσης και ως αίθουσες εφαρμογής βιωματικών δραστηριοτήτων.

2o Παραδοσιακό Σπίτι 2o Παραδοσιακό Σπίτι 2o Παραδοσιακό Σπίτι 2o Παραδοσιακό Σπίτι
2o Παραδοσιακό Σπίτι 2o Παραδοσιακό Σπίτι