ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2024

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2024

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου του Αρόλιθου στη διάθεση των εκπαιδευτικών για το υπόλοιπ σχολικό έτος 2024.