ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

συνεισφορά στη πολιτιστική ανάπτυξη

Η πρόοδος μας συνοδεύεται από την ανάπτυξη των κοινωνιών στις οποίες υπάρχουμε.  Υποστηρίζουμε και συνεργαζόμαστε με τοπικές επιχειρήσεις, τοπικές κοινότητες και τους κατοίκους τους.  Προτεραιότητα για τη προστασία τη τοπικής κουλτούρας, των εθίμων και των παραδόσεων, της πνευματικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Ο πολιτιστικός σύλλογος φίλων της παράδοσης "Νόστος" που ιδρύθηκε και στεγάζεται στο χωριό Αρόλιθος αποτελεί ένα φορέα που αντιπροσωπεύει όλα τα παραπάνω.  Στόχος μας είναι να φωτίσουμε με πολλαπλούς τρόπους τη παράδοση και να ενισχύσουμε τη τοπική ταυτότητα.  Μια από τις δράσεις του είναι η Μήτιδα πολύτροπη γνώση.  Η εκπαίδευση και ο πολιτισμός είναι οι πυλώνες της και οι δράσεις της σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Κοινοί στόχοι όλων των δράσεων