ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

πολιτική ποιότητας της επιχείρησης

Η πολιτική ποιότητας της επιχείρησης επιδιώκει την ολοκληρωτική κάλυψη των αναγκών των πελατών σε επίπεδο υγιεινής των τροφίμων και ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Με αίσθημα ευθύνης επιλέγονται οι συνεργάτες, εξασφαλίζουμε ασφαλείς συνθήκες παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς των προϊόντων. Ακολουθούμε διεθνή πρότυπα ασφάλειας όπως HACCP και ISO 22000 για όλη την αλυσίδα επεξεργασίας πρώτης ύλης ενώ παράλληλα επενδύουμε στην εκπαίδευση του προσωπικού.

Τα μέλη της διεύθυνσης και οι εργαζόμενοι πιστεύοντας στην συνεχόμενη ανάπτυξη και βελτίωση συμβαδίζουμε με τους ακόλουθους στόχους:

Όλα τα παραπάνω συμβάλλουν στη καλύτερη εικόνα της εταιρείας μας στην αγορά αλλά επίσης μεταδίδουν μια αίσθηση υπερηφάνειας και ικανοποίησης για όλους εμάς, τη διεύθυνση και τους εργαζόμενους που συμβάλλουμε στη πρόοδο της εταιρείας παραδοσιακές τουριστικές επιχειρήσεις ΑΕ Αρόλιθος.