ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

συγκέντρωσε, διατήρησε και μετέδωσε με υπευθυνότητα

ΣΤΟΧΟΙ

Κύριος στόχος μας είναι να διατηρούμε και να προωθούμε τη κρητική παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας και τις αξίες του κρητικού λαού.  Εργαζόμαστε με σεβασμό στη κρητική κληρονομιά με στόχο να τη διατηρήσουμε και να τη μεταδώσουμε.  Οι επισκέπτες μας έχουν αυτήν την εμπειρία και απολαμβάνουν τη κρητική φιλοξενία που είναι βασικός μας πυλώνας.  Ο άνθρωπος, η ιστορία, η κοινωνία, το περιβάλλον καθορίζουν κάθε μας βήμα.